Agenda /

Hier vind u wat er allemaal te doen is in Wons.

MAART APRIL MEI
HOSANNA HOSANNA HOSANNA
elke maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur  elke maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur  elke maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur 
repetitie muziekkorps in Bynt repetitie muziekkorps in Bynt repetitie muziekkorps in Bynt
  BOOTCAMP BOOTCAMP
  elke woensdag op het sportveld, aanvang 19.30 uur elke woensdag op het sportveld, aanvang 19.30 uur
WANDELEN WANDELEN WANDELEN
Maandag t/m vrijdag om 09.00 uur Maandag t/m vrijdag om 09.00 uur Maandag t/m vrijdag om 09.00 uur
Vertrek bij de Pole Vertrek bij de Pole Vertrek bij de Pole
BILJARTEN BILJARTEN DB VERGADERING
Herenbiljart elke woensdag 20.00 uur in  't Bynt Herenbiljart elke woensdag 20.00 uur in  't Bynt dinsdag 2 mei 19.45 uur
ALGEMENE LEDENVERGADERING DB VERGADERING DODENHERDENKING
vrijdag 3 maart in 'T Bynt om 19.45 uur dinsdag 5 april 19.45 uur 4 mei vertrek vanaf 't Bynt. 19.00 uur
 
DB VERGADERING KLAVERJASSEN SNACKBAR
dinsdag 7 maart 19.45 uur vrijdag 7 april slotavond en  zaterdag 27 mei in 't Bynt, aanvang 17.30 uur
vrijdag 21 april maarklaverjassen
KOFFIEOCHTEND
vrijdag 31 maart in "t Bynt, aanvang 09.30 uur KONINGSDAG  
Programma volgt nog  
KLAVERJASSEN
vrijdag 10 en 24 maart vanaf 20.00 uur in 't Bynt SNACKBAR
zaterdag 30 april in 't Bynt, aanvang 17.30 uur
SNACKBAR
zaterdag 25 maart in 't Bynt, aanvang 17.30 uur

Wilt u zelf wat in de agenda kwijt? Laat het ons weten.