Nieuws /

Hier vind u het laatste nieuws over Wons.

 

26 februari 2022

De lockdown is voorbij. 't Bynt gaat weer open, zonder mondkapje of QR code. Hou diverse flyers en Face Book in de gaten. We gaan los

6 decemberiMienskip Wûns is gestart met de voorbereidingen van de bouw van 2 duurzame huurwoningen. De huur van de woningen valt onder sociale huur. Dit betekent dat afhankelijk van inkomen huursubsidie aangevraagd kan worden. De bouw start in januari. We verwachten dat ze in juni / juli gereed zijn en verhuurd gaan worden. Er is nog 1 woning te huur. Informatie bij het bestuur van Mienskip Wûns. Contact zoeken kan per mail:k.boer@xs4all.nl Zie ook instagram Mienskip Wûns of https://www.instagram.com/p/CIdD-j4ngJ8/?igshid=74d6fx37s87d

15 oktober

Biljartstanden heren staat on line. Geprobeerd wordt om dit wekelijks bij te houden

eindstand biljarten 2019/2020

stand per 14 oktober 2020

18 april

Drone foto's van 75 jaar bevrijding, klik op het logo

75 jaar bevrijding

24 maartiTot nader orde zijn alle aktiviteiten stopgezet in het dorp

14 novemberi

Biljartstanden heren staat on line. Geprobeerd wordt om dit wekelijks bij te houden

biljartstand 2019/2020

7 november

Mede door financiële bijdragen van Fonds Bolsward-Dronrijp 1993,
P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Juckema Sideriusfonds, gemeente SWF, Tryon and Area Historical Society en Coöperatiefonds Rabobank SWF (zie foto) werd de totstandkoming van het informatiepaneel over de crash van de Halifax L9561 mogelijk gemaakt.

25 oktober

Vereniging voor Dorpsbelang Wons nodigt u uit tot het bijwonen van de extra

Ledenvergadering op                         
 dinsdag 29 oktober 2019
om 19.30 uur in ’t Bynt.

 

 

AGENDA

 1. Welkom en opening om 19.30 uur

2. Besteding van de budgetten van het ondernemersfonds SWF - projectomschrijving - begroting

3. Rondvraag

4. Sluiting rond 20.00 uur Vanaf 20.00 uur: PRESENTATIE CRASH

HALIFAX L9561 Op 12 oktober j.l. vond de officiële onthulling plaats van het informatiepaneel over de crash van de Halifax L9561 aan de Weersterweg. Douwe Drijver en Alexander Turnhout van de SWAMF (Stichting Missing Airmen Memorial Foundation) geven een inleiding over het neerstorten van deze bommenwerper in het weiland achter de boerderij van de familie Politiek. Een afvaardiging van het dorpsbelang alsmede vertegenwoordigers van de familie Politiek waren bij deze presentatie, die eerder op 12 oktober in ’t Hannemahuis te Harlingen gegeven werd. Het was erg boeiend, daarom bevelen we het van harte bij u aan. Met vriendelijke groet, bestuur dorpsbelang Wons

8 oktober

UITNODIGING ONTHULLING INFORMATIEPANEEL HALIFAX L9561 Zaterdag 12 oktober a.s om 15.30 uur aan de Weersterweg vindt de onthulling van het informatiepaneel over de crash van een Halifax-bommenwerper in 1941 plaats. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd deze onthulling bij te wonen. De onthulling wordt verricht door wethouder Maarten Offinga namens de gemeente SWF, Knilles Elgersma namens dorpsbelang Wons, D.H. Groeneweg, voorzitter SMAMF en dhr. P. Valkenburg namens Tyron and Area Historical Society. Aansluitend kransleggingen. Half september waren Pieter Valkenburg en Elmer MacDonald, mede- initiators van dit project, op de CBC-radio in Canada. Dit interview gaat o.a. over de crash van de bommenwerper in Wons. Werkt de link niet, dan de link kopiëren en plakken in de adresbalk. https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-130-mainstreet-pei/clip/15737113-war-memorial In het persbericht hieronder staat inhoudelijke informatie over de crash Onthulling informatiepaneel vliegtuigcrash Halifax L9561 in Wons Op zaterdag 12 oktober 2019 is het 78 jaar geleden dat een ooggetuige in de omgeving van Wons de Halifax L9561 “brandend, glijdend en zigzaggend door het wolkendek naar beneden” ziet komen. De bommenwerper met een bemanning van acht personen is anderhalf uur eerder vanaf het Engelse vliegveld Middleton Saint George vertrokken voor een bombardement op de havenstad Bremen, maar ze zal haar doel nooit bereiken. Al boven de Noordzee wordt het vliegtuig opgemerkt door het Duitse radarstation “Tiger” op Terschelling. De ervaren jachtpiloot Leopold ‘Poldi’ Fellerer slaagt er korte tijd later in om de Halifax neer te schieten. Het vliegtuig crasht aan de Weersterweg, net buiten Wons, om 22.17 uur. De volgende ochtend wordt duidelijk dat de 23-jarige Canadese piloot Elmer Bagnall Muttart de crash niet heeft overleefd. “He was a gallant Captain and he died that we might live…”, zou de co-piloot Norman Trayler later over Muttart zeggen. Het feit dat de piloot het beschadigde vliegtuig nog lang onder controle weet te houden, geeft de overige zeven bemanningsleden de kans om uit de brandende bommenwerper te ontkomen. Alle overlevenden raken in Duitse krijgsgevangenschap en krijgen pas in 1945 hun vrijheid terug. Bijzonder is het verhaal van de staartschutter John Duffield uit Oxford, die met ernstige verwondingen op de Duitse afdeling van het Leeuwarder Bonifatiusziekenhuis wordt opgenomen. Hij krijgt aan zijn ziekbed regelmatig bezoek van Poldi Fellerer en van diens boordschutter Georg Lotze. In 1955 – veertien jaar na de crash van de L9561 – doet Lotze vanuit Duitsland zelfs nog een poging om opnieuw met Duffield in contact te komen. In zijn thuisland Canada is de gesneuvelde piloot Elmer Muttart nooit vergeten. Zijn naam staat vermeld op de Borden-Carleton Cenotaph, een monument vlakbij zijn geboorteplaats Cape Traverse op Prince Edward Island. Lange tijd is het exacte verhaal achter Muttart’s dood niet bekend. De in Canada woonachtige Nederlander Pieter Valkenburg start een onderzoek naar alle op de gedenksteen genoemde gesneuvelden en duikt vanaf 2016 ook in de geschiedenis van Sergeant Muttart. Al snel trekt hij gezamenlijk op met de Friese Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF), die al sinds de jaren ’70 onderzoek naar de luchtoorlog boven de provincie verricht. Samen met Dorpsbelang Wons komen het echtpaar Valkenburg en de SMAMF – dankzij financiële bijdragen uit binnen- en buitenland – tot realisatie van het informatiepaneel over Elmer Muttart’s laatste vlucht.

27 juni

Boerenfietstocht Efkes Buorkje (25 km) Op 14 juli 2019 van 10.00-16.00 uur. Openen wij onze deuren voor jullie! Efkes Buorkje (even bij de boer kijken) in het noord-westen van de gemeente Súdwest Fryslân. Dit gebied leent zich uitstekend voor het houden van vee en akkerbouw, de grond bestaat uit klei en lichte zavel waarop gras en akkerbouwgewassen prima willen groeien. Ook worden er in het gebied reeen, hazen, zilverreigers en andere wilde dieren waargenomen. Het gebied is heel divers. De fietstocht gaat langs 8 verschillende bedrijven die u kunt bezoeken, de bedrijven zijn te herkennen aan de Friese vlag. De fietstocht is gratis en wordt u aangeboden door LTO Noord afd. Wûnseradiel/ Boalsert/ Littenseradiel, de Boerinnengroep Wûnseradiel en AJF de Greidhoeke. Altijd al willen weten wat er op een bedrijf gebeurt, kom langs op de fiets en kijk (buorkje) ! Arum-Kimswerd- Pingjum-Witmarsum. Op elk bedrijf zijn op de dag zelf routeboekjes verkrijgbaar. De deelnemende bedrijven zijn : - Melkveebedrijf Mts. W .en G. van Popta It Fliet 2 Witmarsum - Melkveebedrijf Mts Huitema Arumerweg 78 Witmarsum - Loonbedrijf Westra Baarderbuorren 18 Arum - Stal Braaksma Greate Pierwei 44 Kimswerd - Akkerbouw en mestkuikenbedrijf Mts Hoekstra Monnikenweg 9 Arum - Akkerbouwbedrijf W.T. Sijtsma De Blokken 2 Pingjum - Melkveebedrijf Mts. Reitsma Bootland 7 Pingjum - Korenmolen “de onderneming” Molenweg 43 Witmarsum

Info Facebook:  Boerenfietstocht Efkes Buorkje

 

16 juni

Foto's en films dorpsfeest staan onder galerij

5 november

Website Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Wons is online. Wilt U deze bekijken rechtsbovenaan de site ziet U de knop. ,

 U kunt ook hier klikken

18 september

klankschalenconcert in 't Bynt op 13 oktober Terwijl je op je mat ligt met een dekentje over je heen en zo comfortabel mogelijk (los zittende kleding, warme sokken, kussentjes, etc.) hoor je klankschalen en/of andere instrumenten. ,

 klik hier voor de uitnodiging

29 juni

oud document van een verkoop door de kerk,

enige tijd geleden bracht Nanne de Boer een kopie van een verkoop door de kerk in 1763 bij de webmaster. Eerst niet wetend hoe dit netjes op de site te krijgen is dit nu gelukt.

 klik hier voor het document

9 maart

Koffieochtend met verrassingen, Dirk Stoffels trakteerd, wordt 70 en de dames hadden bedacht dat vandaag het sjoelkampioenschap gehouden wordt

Bekijk de foto's

18 november

Sinterklaas,

zaterdag 25 november in 't Bynt, aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag 25 november komt Sinterklaas in Wons. Zijn er nog pakes&beppes die met hun kleinkinderen willen komen. Dat kan natuurlijk maar de Sint wil graag weten hoeveel presentjes hij mee moet nemen. Dus een mailtje naar dorpsbelangwons@gmail.com met naam en leeftijd. klik hier voor foto;s

21 oktober

Super gezellige tafeltennisavond gehad, 2 x 6 deelnemers, mooi verdeeld in junioren en senioren en de competities gingen vrijwel gelijk op. Foto's staan op de site

19 oktober

Foto's spellenochtend on line

Bekijk de foto's

14 juli

Foto's ontvangen van schoolmeester Chris de Groot. ca 1958/1959. Meester wil graag de bijbehorende namen weten. Geeft dit door aan info@dorpwons.nl

Bekijk de foto's

vrijdag 28 juli

Nachtkaatsen opgeven bij de kaatscommissie

zaterdag 24 juni

Bedankt Akkelien en Atje en Hennie en Wytze voor het toezenden van meer dan 1000 foto's. Echter wie heeft nog foto's van het spellen circuit dat zijn er niet echt veel. Stuur deze via WeTransfer naar info@dorpwons.nl en deze worden geplaatst

Woensdag 21 juni

Door omstandigheden (lege batterij en de oplader niet kunnen vinden) heeft de webmaster zelf geen foto's kunnen nemen en is dus afhankelijk van het toezenden van foto's door derden. Heb je foto's deel ze dan met de webmaster via WeTransfer door een mail te sturen naar info@dorpwons.nl of meld even waar je ze hebt opgeslagen op het www, dan redt de webmaster zich er ook wel mee. Wil je op een andere manier delen meldt dit dan via info@dorpswons.nl. Het aantal hits op de site neemt aanzienlijk toe, dit ook omdat er altijd heel snel foto's opstonden. Help de webmaster en stuur zo snel mogelijk heel veel foto's Alvast bedankt

Zondag 18 juni

Er staan bewegende beelden van het Dorpsfeest 2017 op de site. zie Gallerij

8 februari

Bootcampers gek geworden, gaan in badpad bij gevoelswaarde -25 graden

Bekijk de foto's

5 januari

Krystwille. Foto's staan op de site

30 november

Krystwille op zaterdag 17 december

3 november

Uitnodiging Hardloopgroep voor beginners

klik hier voor de uitnodiging

28 september

Uitnodiging informatie Windpark Hiddum/Houw

klik hier voor de uitnodiging

18 september

Tafeltennis is verhuist naar 29 oktober

Woensdag 7 september

Eind september start het damesbiljart en Klaverjassen

Woensdag 7 september

De BOOTCAMP gaat gewoon door. Elke woensdagavond 19.30 uur op het sportveld. Kosten euro 2.50 p/p. minimale deelname 8 personen

Interesse geef je op bootcamp@dorpwons.nl

donderdag 14 juli

Luchtfoto's ontvangen van familie Op de Hoek

woensdag 12 juli

De website begint aardig compleet te worden, de agenda is uptodate, nieuws wordt bijgehouden :), het fotoarchief is overgezet naar de gallerij, wat echt een hele klus was.Meer dan 250 album linken moesten aangepast worden, plus de foto's erbij geplaatst, wie wat waar onder info is ingevuld, waar toch nog wat twijfels bestaan of alles wel klopt. Heeft u nog opbouwende kritiek, aarzel niet en meldt dit aan ons. Wij kunnen alle hulp gebruiken voor een leuke goed werkende site

donderdag 16 juni

Slotavond Woldinghekoor Klik hier voor foto's

Donderdag 9 juni

Voor de 2de keer bootcamp op het sportveld, klik hier voor foto;s

donderdag 8 juni

Nieuwe website on line. De website is nog "under construction" Begrip hiervoor

Vrijdag 22 April 2016

Binnenkort kunt u ook berichten plaatsen via Twitter.
Bekijk onze twitter pagina hier !

Zaterdag 19 Maart 2016

De foto's van Wons zoekt talent staan online!
Bekijk ze hier !

Vrijdag 4 Maart 2016

Fotos van de Muziekshow ´Faith, Hope & Love´
Klik hier om ze te bekijken.

Heeft u zelf nog nieuwtjes? Laat het ons weten.