Veel deelname en regen tijdens het laatste Simmerjūnkuierke.

 

Ondanks de optimistische beelden van buienradar hielden de 98 deelnemers aan het laatste Simmerjūnkuierke van 2011 niet droog op woensdagavond 14 september. Gelukkig was de wandeling niet erg lang, maar wel helemaal in het open gebied tussen Wons, Makkum en Kornwerd. De aldaar wonende agrariėrs hadden hun welwillende medewerking verleend, want we moesten meerdere keren over hun erf. De vergezichten waren door de dreigende lucht overweldigend mooi, maar daar stond tegenover, dat al snel de regen met bakken naar beneden kwam. Poncho’s, regenkleding, plastic en paraplu’s werden tevoorschijn gehaald met als resultaat, dat iedereen, toen we konden schuilen in de schuur van boer Oosterhaven, drijfnat was. Willem vertelde op deze plek over een gebeurtenis die in dit buurtschap op 16 april 1945 heeft plaatsgevonden en waarbij twee mensen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten bij om het leven zijn gekomen. Ook schetste hij een beeld van wat er in die dagen rondom Wons heeft plaatsgevonden toe de Canadezen het vanuit Bolsward opnamen tegen de Duitse bezetting in dit gebied. De regen was intussen fors afgenomen en daarom ging het hierna via twee boerenerven en een weiland naar het terpje van Engwier. Het ligt als een eilandje in de weidsheid en heeft eeuwen geleden ook als zodanig gediend. Omzoomd door een tiental bomen ligt het er nu als een oase bij met nog een waterput op de plaats waar eens een kerkje heeft gestaan en een bijzondere gedenksteen uit 1638. Een soortgelijke steen is ook te vinden op het kerkhof van Ferwoude. Vele Makkumers haalden op deze plek herinneringen op uit hun kindertijd toen ze hier speelden en hoorden nu een verhaal waar ze nooit iets van hebben geweten. Na deze plek kon de groep bij droog weer in de schemer weer naar Wons toe wandelen en voor degenen die dat wilden, was er in de theeschenkerij nog gelegenheid om even na te praten en op te drogen. Het napraten ging natuurlijk over al die kuiers die dit seizoen zijn geweest en waar in totaal 511 mensen aan hebben meegedaan. Dit betekent dat gemiddeld 85 deelnemers van de partij waren en omdat velen meerdere keren hebben meegedaan, is bewezen dat de simmerjūnkuierkes in een behoefte voorzien. Dit is voor de toekomst een bemoedigend gegeven en daarom zal ook in 2012 weer gelegenheid zijn om eens aan dit fenomeen mee te doen. Wanneer moet uiteraard nog vastgesteld worden, maar dat het in het altijd weer verrassende Marneslenkgebied zal zijn staat wel vast.