Startzondag 2012

Zondag 23 september was de startzondag van de gemeenten SSL en Wons, het thema van dit jaar is "Hemel en Aarde".

Om 10.00 uur stond in It Bynt de koffie klaar en was er zelfgebakken taart in overvloed. Een uur later verspreidde men zich door het dorp voor de verschillende 'workshops'. De jongere jeugd werd begeleid door de oudere jeugd, zij waren in It Gebou druk in de weer om van papier een 'glas in lood' creatie te maken. Prachtig gekleurde raamwerken hebben ze gemaakt, die nog mooier worden als het licht er door schijnt.

In de Thébus (kerk) was een koor samengesteld en werd er onder enthousiaste leiding van dirigente Margriet Lemmens het lied "Hemel en Aarde" ingestudeerd. In de Salverdaskoalle was het ook een drukte van belang. Zo werd daar op het digibord het paas- en kerstverhaal van de zandtovenaar getoond. Wellicht niet in het goede jaargetijde, maar niet minder adembenemend dit prachtige schouwspel i.c.m. de zang van vele BN-ers...

In een ander lokaal was er een kleine quiz: op mooie Makkumer Aardewerk tegeltjes stonden verhalen uit Genesis afgebeeld en het was aan de kerkleden om uit te vinden welk verhaal bij welk tegeltje hoorde. Tevens werden er gebedsvlaggen gemaakt van linnen. Op elk doek kwam een wens, een gebed of gedicht, deze werden voor de kerk opgehangen. Dit is een traditie uit het Tibetaanse Boeddhisme. Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te verspreiden. Door het wapperen in de wind worden de wensen en gebeden meegenomen en over de wereld verspreidt…

In het speellokaal van de school was de workshop Liturgisch Bloemschikken. Aan een grote tafel vol planten en bloemen, leerden de dames hoe er met symboliek en eenvoud gewerkt kon worden. Alle losse schikkingen vormden tijdens de kerkdienst één geheel. De kroonluchter was gehuld in blauw en wit doek, de lucht met achter de wolken de zon. Vanuit daar reikten strengen klimop naar beneden, naar de zee en aarde. Het doopvont was eveneens blauw, de zee, omhuld met altijd blijvend riet en zonnebloemen. In het midden vissen in het water en de lelie (symbool voor zuiverheid), met daaromheen de bloemschikkingen van witte rozen die staan voor zuiverheid, feest en vreugde. Op de grond er omheen het groenblijvende mos, de aarde, (groen staat voor hoop, groei en toekomst) en 12 schikkingen in de herfsttinten: De 12 discipelen en het aantal stammen van Israël...

Na al het geknutsel was het eerst tijd om gezamelijk te genieten van een heerlijke broodmaaltijd en aansluitend vond de kerkdienst plaats, onder leiding van onze eigen dominee Edna Zwerver. Tijdens deze dienst speelde een speciaal samengesteld trombonekwartet (2 muzikanten van SSL en 2 van Wons) diverse werken en begeleiden enkele liederen. Het 'startzondag'koor liet o.l.v. Margriet hun ingestudeerde lied horen en ontvingen een enorm applaus. De kinderen hebben tijdens de kindernevendienst allemaal een poppetjes ingekleurd, welke rondom een afbeelding van de aarde werden opgeplakt. Hand in hand, samen als één gemeenschap.

Het was een fantastische dag, een vrolijke en feestelijke dienst, een prachtige start van het nieuwe seizoen!